Nopa Impressum

Nopa Industriearmaturen GmbH Eisenhüttenstadt

Adres:
Zur Hütte 15
15890 Eisenhüttenstadt

Telefon: +49 (0) 3364 28 32 – 0
Faks: +49 (0) 3364 28 32 99
E-Mail: info@nopa-valves.de

Dyrektor zarządzający: Michael Schmidt
Właściwy sąd: Sąd Rejonowy we Frankfurcie (nad Odrą)
Rejestr handlowy: HRB 5515
Numer NIP: DE 179819583

Dane bankowe

Commerzbank AG
Kod banku: 160 800 00
Numer konta: 4 490 752 800
S.W.I.F.T./ BIC : DRESDEFF160
IBAN: DE51160800004490752800

Bankhaus Löbbecke AG
Kod banku 10030500
Numer konta 1012556600

Zrzeczenie się odpowiedzialności:

Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 r. Sąd Krajowy w Hamburgu zadecydował, że zamieszczając link do witryny internetowej dana strona ponosi odpowiedzialność za treści znajdujące się na witrynie, do której zamieszczono link. Według Sądu odpowiedzialność w takim przypadku może zostać wyłączona jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od tych treści.

Na licznych podstronach naszej strony internetowej znajdują się linki do różnych witryn znajdujących się w Internecie.

W odniesieniu do wszystkich tych linków obowiązuje następująca zasada:

Wyraźnie zaznaczamy, że nie mamy żadnego wpływu na formę i treść przywołanych stron internetowych. Dlatego też w wyraźny sposób dystansujemy się niniejszym oraz w każdej formie od wszystkich treści stron przywołanych na naszej stronie internetowej i nie uznajemy ich za stanowiące naszą własność.

Oświadczenie to obowiązuje w odniesieniu do wszystkich linków znajdujących się na niniejszej stronie internetowej!

Oświadczenie odnośnie praw autorskich:

Cała treść niniejszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Kopiowanie oraz wykorzystywanie tej treści jest z zasady zabronione.

Jeżeli treść niniejszej strony internetowej stanowiłaby naruszenie istniejących roszczeń odnośnie praw autorskich, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym, tak aby mogły one natychmiast zostać usunięte.